Verkoopvoorwaarden

Onze producten 

 1. Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de foto’s op de site.

Besteltijd

 1. U kunt zondag tot en met vrijdag tot 22.00 uur bestellen voor levering de volgende dag. Op zon- en feestdagen leveren wij in niet .
 2. Bestellingen via de website kunnen niet geplaatst worden voor levering op dezelfde dag.
 3. Moet uw taart worden voorzien van een afbeelding, houdt er dan rekening mee dat deze liefst voor 16.00 uur door ons is ontvangen.

Bestellingen

 1. Digitale bestellingen moeten via de webwinkel besteld worden. Ons bestelsysteem is erop ingericht dat de digitale bestellingen bij de juiste personen terecht komen. Dit is van belang om alle digitale bestellingen in goede banen te leiden en zo te voorkomen dat we klanten moeten teleurstellen. Het is niet mogelijk om bestellen via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar het algemene mailadres.
 2. Bestellingen via de webwinkel worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Krijgt u geen bevestigingsmail neem dan contact met ons op.
 3. Wijzigingen kunt u tot 17.30 doorgeven indien de taart de dag erop moet worden geleverd.
 4. Echte Bakker den Dulk is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de chauffeur heeft getracht uw taart(en) af te leveren wordt de bestelling in rekening gebracht.
 5. Echte Bakker den Dulk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in tekst(en) op de taart, hierbij wordt geen restitutie toegepast.

Levertijden en bezorgen

 1. Uw bestelling staat vanaf 9:00 uur klaar in de winkel. Wilt u deze liever eerder ophalen dan kan dit alleen na overleg. Neem in dit geval contact met ons op, we zullen de (on)mogelijkheden dan met u bespreken.
 2. Het is mogelijk dat wij uw bestelling bezorgen. Wij bezorgen uitsluitend in de ochtenduren tussen 9:00 en 11:00 uur.
 3. Wij streven er naar om de taarten af te leveren rond het op de bevestiging vermelde tijdstip. Wij kunnen dit echter in verband met verkeersdrukte en dergelijke niet altijd garanderen.
 4. Indien de bestelling bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de interne aflevering.
 5. Wij leveren in principe niet op zon- en feestdagen, Koninginnedag, oudejaarsdag en 24 december, tenzij anders met u is overeengekomen.
 6. In verband met calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht voor om de taart niet af te leveren.
 7. Wanneer de ontvanger niet op kantoor / thuis is, zullen we in eerste instantie de taart bij het aangrenzende bedrijf of de buren trachten af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan.
 8. Wanneer een ontvanger niet binnen 24 uur reageert op het afhaalbericht zal de taart retour gaan. De kosten voor de bezorging en de taart zijn in dit geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.
 9. Wij bezorgen uitsluitend in Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg en Valkenburg(zh). Voor Noordwijk geldt dat we niet bezorgen ten noorden van de bebouwde kom.
 10. De minimale orderwaarde voor het bezorgen van een bestelling is € 25,00 exclusief bezorgkosten.

Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan de Koper kiezen voor betalen middels vooruitbetaling via iDeal of contant bij aflevering. Bij zakelijke klanten kan achteraf een factuur worden verstuurd. Hiervoor wordt  € 2,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Ten laste van de Koper komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 3. In geval van niet tijdige betaling is Echte Bakker den Dulk bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
 4. Echte Bakker den Dulk hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. Bij orders boven de € 1000 verwachten wij een aanbetaling van 50 %, tenzij anders met u is overeengekomen. 

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. De Koper is de prijs verschuldigd die Echte Bakker den Dulk in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Den Dulk, de Echte Bakker worden gecorrigeerd.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

Afbeeldingen op taarten 

 1. Afbeeldingen en foto’s ontvangen wij graag in JPG formaat met een minimale resolutie van 200 kB.
 2. Wanneer u zelf een ontwerp maakt, plaats dit dan in een doorsnee van 15 centimeter.
 3. Wij streven er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren doch kan het gebeuren dat kleuren van foto’s en logo’s niet 100% overeenstemmen met uw kleuren. Echte Bakker den Dulk kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld. 

Annuleren

 1. U kunt uw bestelling tot ’s middags 17:00 uur de dag voor levering annuleren, mits er geen voorbereidingen door ons zijn gedaan. Wij rekenen wel eventuele kosten die hieruit voortvloeien.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is Echte Bakker den Dulk niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Echte Bakker den Dulk is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

Klachten

 1. Overal worden foutjes gemaakt. Hoewel wij er alles aan doen om onze bestellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen kan het voorkomen dat er iets misgaat en u een klacht indient. Wij nemen uw klachten uiterst serieus en zorgen voor een passende oplossing. Klachten worden tot 1 week na levering behandeld!

Privacy

 1. Echte Bakker den Dulk respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling.
 2. Echte Bakker den Dulk zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Onze e-mailing zal u op gezette tijden op de hoogte brengen van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik wilt maken van deze e-mailservice kunt u zich eenvoudig uitschrijven. Naast een e-mailing zullen wij uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) alleen gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!
%d bloggers liken dit: