Zeekaak

Klik op de foto om online te bestellen

Op 21 april 1928 begon Teun den Dulk zijn Electrische Brood-, Koek- en Banketbakkerij aan de Duinoord 16 te Katwijk. Behalve Brood, Koek en Banket bakte hij ook zeekaken voor de vissersschepen van Rederij den Dulk. De zeekaak is een groot en hard uitgevallen kaakje dat in het verre verleden diende als noodrantsoen op schepen. Omdat het niet kon bederven of uitdrogen was het uitermate geschikt voor de lange reizen op zee. Hiervoor werden de zeekaken opgeslagen in tonnen. Met de komst van snellere schepen en de mogelijkheid om voedsel aan boord beter te bewaren is de zeekaak langzamerhand uit de Katwijkse bakkerijen verdwenen en daarmee bijna in de vergetelheid geraakt.

Teun den Dulk jr, zoon van de tweede generatie Teun en kleinzoon van oprichter Teun, vond bij het doorkijken van een aantal oude dozen op de zolder van de bakkerij een vergeelde envelop met daarin het authentieke recept voor de “Echte Kattekse Zâekaek”. Ook bleek de orginele kakensteker, die in 1928 al gebruikt werd, nog steeds op zolder te liggen. Hij besloot de Echte Zeekaak opnieuw te gaan bakken, zodat iedereen van dit Echte Katwijkse product kan genieten.

De zeekaak is vers op zijn lekkerst als hij warm, met echte boter en suiker, gegeten word. Vroeger werden de gedroogde kaken te weken gelegd voordat deze eetbaar waren. Meestal was dit in water maar als er genoeg geld was kreeg je er tapte melk overheen met suiker en margarine.

Wij verzenden de zeekaak per post door heel Nederland. Voordat we deze verzenden drogen wij deze een dag. Wij verzenden het pakket binnen twee dagen.

Een deel van de bovenstaande tekst is door Leendert de Vink en Jaap van der Marel, Schrijvers van het Katwijks Woordenboek, vertaald naar het Katwijkse dialect:

Katwijkse zeekaak, ook wel scheepsbeschuit genoemd.

Echte Kattukse speciaeliteit “Zaekaek”

Op 21 aepril 1928 begon Teun den Dulk z’n Elektrieke Bròòd-, Kouk- en Banketbakkerij an de Duinoord 16 in Kattuk. Behalleve bròòd, kouk en banket bakte-d-ie òòk zaekaeke voor de skuite van Rederij Den Dulk.
De zaekaek is ’n gròòt en hard uitevalle stik skeepsbeskuit dat vrouger diende-n-as nòòdransoen op de skepe. Omdat ’t iet kon bedùrreve of uitdròge was ’t hartstikke geààgend voor lange rààize op zae. Hiervoor wiere de zaekaeke op-eslége in tonnetjies. Toe de moterloggers kwaeme en ’t ete beterder an boord bewaerd kon worde, is de zaekaek van lieverlee uit de Kattukse bakkerije wegverdaegd en zò temet in de vergetelhààid eraekt.
De bakkers van Echte Bakker Den Dulk beslote om de echte zaekaek weer te gaen bakke, zòdat alleman van dut echte Kattukse preduct geniete ken.


Katwijkse Knip

Knip was in het oude zeedorp Katwijk en op de vissersschepen de meest gebruikelijke traktatie en vormde de noodzakelijke begeleiding van iedere gebeurtenis, welke het alledaagse leven in meerdere of mindere mate onderbrak.

Aan boord zorgde een goede kok ervoor dat hij op de juiste momenten zijn ‘knipdoos’ opende voor een ‘blaadje knip’ bij het ‘bakje doen’. Op de wal werd van ieder, die een verjaardag of andere gedenkdag te vieren had, verwacht, dat hij zijn dankbaarheid en blijdschap zou uiten in de vorm van een kniptraktatie.

Goed gebakken knip blijft langer vers en knappend dan gewone koekjes. Bij den Dulk, de Echte Bakker bakken wij nog steeds Katwijkse Knip, vanzelfsprekend met de originele receptuur van Opa Teun.

Echte Kattukse knip
Katwijkse knip

Echte Kattukse speciaeliteit “Kattukse Knip”

Een knipje was in ’t auwe Kattuk-Zae en op de skuite de maest gangbaere traktaesie.

Je kon iet zonder knip op hòògtijdaege of bij gebeurtenisse die ’t leve van alle dag op d’ien of ààre menier onderbrakke.

An boord zùrregde een goeie kok d’r voor, dat ie bij gelegenhààid as ’t zò te pas kwam z’n knipdòòs ope dee voor een blaedje knip as-t-‘r ’n bakje edaen mos worde. Op de wal wier van iederien, as-t-ie jaerig was of wat ààrs te viere hadde, verwacht dat ie z’n dankbaerhààid en blijskop zou laete blijke mit ’t traktere van knip.

Knip die goed ebakke is blijft langer vors en knapperug as geweune koukies.

Bij Den Dulk, de Echte Bakker, bakke we nog altijd Kattukse Knip,  vanzellufs mit ’t ààge resept van Opae Teun.   

%d bloggers liken dit: